Лични данни

 

Образование и квaлификация

 

Образование

 

 

Извънучебни и академични дейности

 

Практически опит

 

Други

 

Езикови познания

 

Хоби и интерси

 

Автобиография в PDF формат

 

 

назад

към автобиография на английски

към автобиография на немски